Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η φωνή των αυτιστικών ανθρώπων δεν ακούγεται ευρέως στις κοινωνίες μας. Αυτό οδηγεί στην εσφαλμένη αντίληψη ότι τα αυτιστικά άτομα δεν επιθυμούν να εργαστούν, να μορφωθούν, να ζήσουν τη ζωή τους στο έπακρο και, τελικά, να στερηθούν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους.

Συζητάμε σήμερα για την απασχόληση χωρίς αποκλεισμούς, όταν δεν υπάρχει καθόλου πραγματική απασχόληση για τα περισσότερα από τα αυτιστικά και άτομα με νοητική αναπηρία.

Σύμφωνα με ένα κοινό στερεότυπο, τα ανάπηρα άτομα εργάζονται απλώς για να αισθάνονται λειτουργικά, χαρούμενα και εμπλεκόμενα. Επομένως, οποιοδήποτε είδος μη αμειβόμενης ή αμειβόμενης εργασίας θα πρέπει να είναι μια χαρά για εμάς.

Τα συγκλονιστικά νέα είναι ότι χρειαζόμαστε έναν μισθό για να κάνουμε μια αξιοπρεπή ζωή. Και αυτό δεν ισχύει για αυτούς που δεν διαθέτουν τη νομική τους ικανότητα.

Η ΕΕ πρέπει να ηγηθεί παραδειγματικά και να θέσει τα θεμέλια για την αποκατάσταση της νομικής ικανότητας με μορφές υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων.

Αλλά ακόμη και όταν επιλυθεί αυτό το πρόβλημα, ο κίνδυνος της διαχωρισμένης απασχόλησης θα παραμείνει.

Και φοβάμαι ότι η έντονη έμφαση της νέας στρατηγικής της ΕΕ για τις αναπηρίες στις κοινωνικές επιχειρήσεις θα οδηγήσει πολλά κράτη μέλη να πιστεύουν ότι είναι ο μόνος τρόπος απασχόλησης για ανάπηρα και αυτιστικά άτομα.

Αντίθετα, πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να διασφαλίσουμε την πρόσβαση των ανάπηρων ατόμων στην ανοιχτή αγορά εργασίας και την απασχόληση χωρίς αποκλεισμούς, αντί να προωθούμε μόνο την απασχόληση σε προστατευμένο, διαχωρισμένο περιβάλλον ή κοινωνικές επιχειρήσεις.

Αλλά το πιο σημαντικό, πρέπει να δώσουμε φωνή σε αυτά τα μέρη της κοινωνίας μας που η φωνή τους δεν ακούγεται, να ακούσουμε προσεκτικά και να ενεργήσουμε επί των ανησυχιών τους.

Σας ευχαριστώWritten by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment