Σας ευχαριστώ κ. Πρόεδρε,

Σήμερα θίγουμε ένα αρκετά ευαίσθητο κοινωνικό και πολιτικό θέμα για πολλά Κράτη Μέλη και πολιτικές ομάδες.

Για το λόγο αυτό, πολλά κράτη μέλη δεν έχουν λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση του νομικού κενού για την προστασία των ανθρώπων από τις διακρίσεις, τη ρητορική μίσους και τη βία λόγω γενετήσιου προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου και χαρακτηριστικών φύλου.

Παρατηρούμε μια οπισθοδρόμηση και επαναφορά σε ακραίες συντηρητικές θέσεις σε αρκετά κράτη μέλη με αλλαγές στο νομικό καθεστώς, όπως για παράδειγμα στην Ουγγαρία και στην Πολωνία.

Πρέπει να προσέξουμε να μην δημιουργήσουμε κοινωνικές αδικίες για κανέναν, και να σεβαστούμε τα δικαιώματα όλων των πολιτών. Όπως την προώθηση της αποδοχής της μοναδικότητάς τους στον εργασιακό χώρο και την ανεμπόδιστη πρόσβασή των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στην εκπαίδευση, την υγεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, στη ζωή.

Σας ευχαριστώ.

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment