Είναι μεγάλη η χαρά και ακόμη μεγαλύτερη η ικανοποίηση για τη χθεσινή υπερψήφιση της Έκθεσης της Ειδικής Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για την πανδημία της COVID-19!
Χαρά γιατί αυτή η Έκθεση έγινε η αφορμή για να συνεργαστούμε εκπρόσωποι από τις μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες του ΕΚ, από μεγάλους Ευρωπαϊκούς Φορείς και από κοινωνικούς εταίρους και να καταλήξουμε σε ένα κείμενο που έχει έναν κοινό και σαφή σκοπό: την προστασία της υγείας και την εξασφάλιση της ευημερίας των ευρωπαίων πολιτών.

Ικανοποίηση γιατί η Έκθεση περιλαμβάνει τροπολογίες τις οποίες πρότεινα ως Συντονιστής εκ μέρους του EPP Group, ύστερα από μελέτη και έρευνα πολλών μηνών, με στόχο την εύρεση λύσεων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Με 385 ψήφους υπέρ, αυτή η Έκθεση μετατρέπεται στο μονοπάτι που καλείται να ακολουθεί η ΕΕ για να εξασφαλίσει στους πολίτες της ισότιμη πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πρόληψη των συνεπειών μιας ενδεχόμενης μελλοντικής υγειονομικής κρίσης, προσφορά χρηματικών κονδυλίων για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της απερχόμενης πανδημίας και φυσικά την ασφάλεια ενός πανευρωπαϊκού «κράτους» που στέκεται ως φύλακας πάνω από κάθε απρόοπτη συνθήκη.

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER