Ο Οκτώβριος είναι μήνας αφιερωμένος στην καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού. Ο καρκίνος δεν είναι ένα εθνικό πρόβλημα, άρα και η λύση δεν μπορεί να είναι εθνική. Προς αυτό το σκοπό, υπό την ηγεσία της ομάδας του EPP, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημιούργησε μια ειδική επιτροπή για να μελετήσει τις δυνατότητες και τα μέσα που μπορεί να διαθέσει η Ευρώπη προκειμένου να βοηθήσει τους Ευρωπαίους πολίτες σε αυτή τη μάχη.

Πώς μπορούμε να νικήσουμε τον καρκίνο;

Για την Ομάδα του EPP, η Ευρώπη μπορεί να έχει μεγάλη δύναμη στην καταπολέμηση του καρκίνου, μέσω 9 καίριων σημείων:

  1. Ευαισθητοποίηση με την προώθηση υγιεινού τρόπου ζωής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αγωνιστεί συγκεκριμένα για την αυστηρή και γρήγορη εφαρμογή της οδηγίας για το κάπνισμα, να αναλάβει δράση για τη μείωση της παχυσαρκίας, της κατανάλωσης αλκοόλ και της χημικής έκθεσης, την αύξηση των εμβολιασμών και τη μείωση της έκθεσης σε καρκινογόνες ουσίες στο χώρο εργασίας.
  2. Ανάπτυξη μιας κοινής στρατηγικής έγκαιρης ανίχνευσης, μέσω της οποίας μπορούμε να αυξήσουμε τις πιθανότητες επιβίωσης για χιλιάδες ασθενείς.
  3. Υποστήριξη της έρευνας για την ενίσχυση της πρόληψης, της διάγνωσης, της θεραπείας και της καινοτομίας, ιδίως ενόψει της νέας αποστολής για τον καρκίνο στο Horizon Europe. Η Ομάδα του Epp θέλει να αυξήσει το ποσό της έρευνας για τον καρκίνο από 80 σε 120 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα επτά χρόνια.
  4. Ανάπτυξη της απαραίτητης υποδομής eHealth για την ανάπτυξη πιο εξειδικευμένων θεραπειών και αποφυγής περιττών μετακινήσεων για ασθενείς.
  5. Εφαρμογή μιας Διασυνοριακής Οδηγίας Υγείας για να επιτρέπεται στους ασθενείς να βλέπουν ειδικούς που είναι πιο κατάλληλοι για τη θεραπεία τους, χωρίς περιττές επιβαρύνσεις.
  6. Μείωση των ανισοτήτων. Στην Ανατολική Ευρώπη, οι ασθενείς με καρκίνο έχουν σήμερα 30% λιγότερες πιθανότητες ανάρρωσης από ό, τι στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
  7. Δημιουργία καλύτερου πλαισίου για τη θεραπεία παιδιών με καρκίνο και εξασφάλιση λιγότερης γραφειοκρατίας σε κλινικές δοκιμές, ειδικά για ΜΜΕ και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Πρέπει να βελτιώσουμε τη θεραπεία σε τομείς τους οποίους η φαρμακευτική βιομηχανία δεν διερευνά επειδή υπάρχει περιορισμένη κερδοφορία.
  8. Έρευνα για το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων στην Ευρώπη και προσπάθεια να καταστούν τα φάρμακα κατά του καρκίνου προσιτά και διαθέσιμα.
  9. Οι ασθενείς και οι συγγενείς τους συχνά αισθάνονται μόνοι τους. Συχνά δεν διαθέτουν υποστήριξη και επαρκείς πληροφορίες. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι ασθενείς με καρκίνο λαμβάνουν τη βοήθεια που χρειάζονται κατά τη διάρκεια της θεραπείας αλλά και μετά την ανάρρωσή τους.

Δείτε περισσότερα εδώ: https://eucanbeatcancer.eu/

#eUkympouropoulos
#EUCanBeatCancer
#epp

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment