Στις 30 Μαρτίου 2023, στη συνεδρίαση της Ολομέλειας στις Βρυξέλλες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα ψηφίζοντας τη σταδιακή κατάργηση των φθοριούχων αερίων, σταδιακά έως το 2050.  “Η ψηφοφορία αυτή είναι σημαντική για να δοθεί ένα σαφές μήνυμα για την αποφυγή της χρήσης επιβλαβών αερίων του θερμοκηπίου και τη μετάβαση σε πιο πράσινες εναλλακτικές λύσεις”, δήλωσε ο Ευρωβουλευτής  Στέλιος Κυμπουρόπουλος ως σκιώδης εισηγητής για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ). Τα αέρια αυτά έχουν έως και είκοσι τέσσερις χιλιάδες φορές υψηλότερο αποτύπωμα στο φαινόμενο του θερμοκηπίου σε σχέση με το διοξείδιο του άνθρακα.  «Γι’ αυτό πρέπει να απαλλαγούμε από αυτά το συντομότερο δυνατό», επιβεβαίωσε ο ευρωβουλευτής Peter Liese ως συντονιστής της Επιτροπής του Περιβάλλοντος εκ μέρους της ομάδας του ΕΛΚ. 

Μέχρι σήμερα τα φθοριούχα αέρια χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των αντλιών θερμότητας. 

Η έκθεση που υπερψηφίστηκε από το κοινοβούλιο κατάφερε να βρει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος, της ενεργειακής απόδοσης και ασφάλειας παραγωγής. Ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κυμπουρόπουλος υπογράμμισε ότι “με την έκθεση αυτή στηρίζουμε τους κορυφαίους κατασκευαστές της ΕΕ που είναι παγκόσμιοι πρωτοπόροι στις πράσινες εναλλακτικές λύσεις, ενώ ταυτόχρονα διαπραγματευτήκαμε μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο για να μπορέσουν να μεταβούν και οι υπόλοιποι με ασφάλεια σε αυτές τις λύσεις”. Εν συνέχεια, πρόσθεσε ότι “οι εταιρείες έχουν την ευκαιρία να καινοτομήσουν και να αναπτύξουν νέες τεχνολογίες που μπορούν να μειώσουν τον περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο, οδηγώντας μακροπρόθεσμα σε αυξημένη ανταγωνιστικότητα και ευκαιρίες στην αγορά”.

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές εταιρείες παρέχουν ήδη εναλλακτικές λύσεις χωρίς φθοριούχα αέρια, ωστόσο όπως διευκρινίζει ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος, με το κείμενο που ψηφίστηκε συμπεριλάβαμε με επιτυχία δικλείδες ασφαλείας  για τυχόν παρεκκλίσεις από τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ιδίως στον τομέα των τροφίμων, που πρέπει να χρησιμοποιούν αυτά τα αέρια για σκοπούς επισκευής και συντήρησης, προκειμένου να μην καταστήσουν τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό άχρηστο”.

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment