Τον Απρίλιο του 1998 η Ευρωπαϊκή Ένωση επικύρωσε το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και το κατέστησε de jure acquis communautaire που επηρεάζει όλα τα υποψήφια προς ένταξη στην Ε.Ε κράτη-μέλη, μη εξαιρουμένης της Τουρκίας.
Προχθές η Ελλάδα έκανε ένα ιστορικό βήμα για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών με τους γείτονές της ξεκινώντας από την ευρωπαϊκή οικογένεια. Η αρχή έγινε με την υπογραφή της Συμφωνίας για την Οριοθέτηση Θαλασσίων Ζωνών μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας με τον Ιταλό Υπουργό Εξωτερικών, Luigi Di Maio.

Χαιρετίζω το γεγονός αυτό ως ένα καθοριστικό βήμα για την ανάδειξη της χώρας σε πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η εξωτερική μας πολιτική πρέπει να είναι πολυδιάστατη και αποτελεσματική με ένα σαφή στόχο, τη διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας και την κατοχύρωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας.

*Photo: Costas Baltas /Pool via AP

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment