Επιστρέφοντας στις Βρυξέλλες, είχα την χαρά να συναντηθώ με τον Ειδικό Απεσταλμένο των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ανάπηρων ατόμων, κ. Gerard Quinn. Ανταλλάξαμε στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των αναπήρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικοοικονομικής τους κατάστασης και της συμμετοχής τους στην κοινωνική ζωή. Ο κ. Quinn ανέδειξε την ανάγκη αναγνώρισης και ενσωμάτωσης της Διεθνής Σύμβασης για τα δικαιώματα των Ανάπηρων Ατόμων στο ενωσιακό δίκαιο, ώστε να εναρμοστεί το ευρωπαϊκό νομικό, πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο που αφορά τα δικαιώματα των ανάπηρων ατόμων με τη Σύμβαση.

Συμφωνήσαμε στην ανάγκη ενεργής συμμετοχής τόσο των αναπήρων όσο και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους στις δημόσιες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν τη ζωή τους, ενώ μετά τη συνάντησή μας ο Ειδικός Απεσταλμένος θα συντάξει έκθεση που θα περιλαμβάνει πρακτικές και συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη βελτίωση των δικαιωμάτων των αναπήρων.

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment