Στη συνάντησή μας με τον Διοικητή του Δ.Υ.Π.Α, κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη, μιλήσαμε για την σημαντική αλλαγή της ταυτότητας του οργανισμού, που συμπορεύεται με την μεγιστοποίηση της λειτουργικότητάς του προς τον πολίτη, για το έργο του Δ.Υ.Π.Α που αποτυπώνεται στα συνεχώς μειωμένα ποσοστά ανεργίας, την ψηφιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών που συμβάλλει σημαντικά στην πραγμάτωση της συμπερίληψης και φυσικά για τις ευρωπαϊκές πολιτικές εργασίας και μείωσης της ανεργίας που λειτουργούν ως οδηγός για το έργο του οργανισμού.

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment