Με πλήρη επίγνωση της ιστορικής ευκαιρίας της αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου επταετούς κοινοτικού προϋπολογισμού 2021-2027, διοργάνωσα εχθές, 22 Ιουνίου το webinar, υπό την αιγίδα του EPP Group in the European Parliament και της Κ.Ε.Δ.Ε, με θέμα “Εφαρμόζοντας πολιτικές κυκλικής οικονομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού στο πλαίσιο του νέου ΠΔΠ και του Ταμείου Ανάκαμψης”, με στόχο ν’ αναδείξω τον κεντρικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι Δήμοι της χώρας μας αλλά και τις σχετικές χρηματοδοτικές ευκαιρίες.

Οι εκλεκτοί ομιλητές, εκ μέρους της Ευρωπαίας Επιτρόπου Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Ελίζα Φερέιρα, ο Επικεφαλής του τομέα Περιφερειακής Πολιτικής για την Ελλάδα και την Κύπρο, Carsten Rasmussen, ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού κ. Κρεμλής, ο Διοιηκητής του Ταμείου Ανάκαμψης κ. Μαντζούφας, ο Καθηγητής Ε.Μ.Π. κ. Κοκόσσης, ο εθνικός συντονιστής του προγράμματος EU City Facility κ. Μιχαήλ, o Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Easy Smart Grid, κ. Walter και ο πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε, κ. Παπαστεργίου, ανέλυσαν τις προκλήσεις και χρηματοδοτικές δυνατότητες σε μια σειρά από τομείς όπως η κυκλική οικονομία αλλά και προγράμματα μ’ έμφαση στην επαρχία και την επιχειρηματικότητα.

Διαφάνηκε καθαρά η ανάγκη ενός ολιστικού σχεδιασμού, εκπόνησης στόχων αλλά και η προσαρμογή αυτών στην Εθνική μας Στρατηγική.

Επιπρόσθετα, αρκετοί από τους ομιλητές αναφέρθηκαν στο ρόλο της αυτοδιοίκησης αλλά και την ανάγκη ενίσχυσης και παροχής τεχνικής βοήθειας σε μικρούς Δήμους, νησιά κι απομακρυσμένες περιοχές, ώστε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ανάπτυξης με σεβασμό στους πολίτες και το περιβάλλον.

Από την πλευρά μου, υπογράμμισα το γεγονός ότι αποτελεί επιτακτική απαίτηση πλέον, η Τοπική Αυτοδιοίκηση να αξιοποιήσει κατάλληλα τους πόρους από το νέο Πολυετές προϋπολογισμό 2021-2027 και το Ταμείο Ανάκαμψης και απαιτείται η ενημέρωση και η εύρεση νέων καλών πρακτικών. Οι αυτοδιοικήσεις θα πρέπει να θέσουν τις βάσεις για την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχονται από το διαφοροποιημένο θεσμικό πλαίσιο της κατανομής των πόρων και την ανάληψη ουσιαστικής δράσης στο σχεδιασμό, προγραμματισμό αλλά και την απευθείας διαχείριση και διάθεση πόρων στις τοπικές τους κοινωνίες από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αλλά και την ανάγκη για διαύλους επικοινωνίας με ειδικούς και συνεργασία μεταξύ των Δήμων με στόχο την ενδυνάμωσή τους καθώς και να τους θέσουμε στο επίκεντρο των χρηματοδοτήσεων.

Γιατί μόνο έτσι, με κυκλική οικονομία/επιχειρηματικότητα κι όχι με στείρα ανακύκλωση ιδεών, θα καταφέρουμε να μετασχηματίσουμε τις τοπικές κοινωνίες σε κοινωνίες μέλλοντος!

Στο απόσπασμα που ακολουθεί μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα μικρό μέρος της ομιλίας μου. Ολόκληρο το webinar παραμένει διαθέσιμο στη σελίδα μου στο Facebook.

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment