Από την ομιλία μου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος Ελληνικής Βουλής  (31/1/2020)

Όλοι καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος αλλάζει και η Ευρώπη μας κινδυνεύει από τα ακραία φαινόμενα που προκαλεί η κλιματική αλλαγή.

Καλλιέργειες, τουρισμός, υποδομές, νησιά και ορεινές περιοχές πλήττονται όλο και πιο συχνά από ακραία καιρικά φαινόμενα στοιχίζοντας ανθρώπινες ζωές και δισεκατομμύρια.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2018 με ψήφισμά (2018/2007(INI)) του αποτύπωσε κάποιες δράσεις και προτεραιότητες που πρέπει να εφαρμοστούν για να επιτευχθεί ο στόχος της ισχυρής, βιώσιμης, ισόρροπης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, όπως για παράδειγμα:

  1. Να δημιουργηθεί κατάλληλο πλαίσιο πολιτικής για την κινητοποίηση των κεφαλαίων που απαιτούνται για μια βιώσιμη μετάβαση
  2. Χρηματοδότηση των δημοσίων επενδύσεων που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση
  3. Δείκτες αειφορίας και ταξινόμηση ως κίνητρο για βιώσιμες επενδύσεις
  4. Η ενσωμάτωση κριτηρίων βιώσιμης χρηματοδότησης σε όλες τις νομοθετικές διατάξεις που αφορούν τον χρηματοπιστωτικό τομέα
  5. Τα Πράσινα ομόλογα θα πρέπει να πιστοποιούνται και να εποπτεύονται από δημόσιες αρχές και να περιλαμβάνουν την περιοδική υποβολή εκθέσεων σχετικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο
  6. Ενίσχυση του ρόλου της ΕΤΕπ όσον αφορά τη βιώσιμη χρηματοδότηση

Επίσης, υφίσταται η εμβληματική πρωτοβουλία της Πράσινης Συμφωνίας και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης ως εργαλείο που ανακοινώθηκε από την πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η αποφασιστική στάση της Επιτροπής, ώστε  η Ε.Ε. να πετύχει το στόχο μηδενικών εκπομπών μέχρι το 2050. Αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο στόχο ορόσημο την θητεία των νέων οργάνων της Ένωσης μας. 

Προκειμένου όμως να στεφθεί με επιτυχία η μετάβαση αυτή απαιτούνται συντονισμένες επενδυτικές προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων, τόσο δηλαδή από την πλευρά της ΕΕ, όσο και από τον εθνικό δημόσιο αλλά και ιδιωτικό τομέα. 

Η μετάβαση αυτή για να πραγματοποιηθεί ελαχιστοποιώντας τις κοινωνικές συνέπειες θα υποβοηθηθεί από το Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης, που και προηγουμένως ανέφερα. Στόχος του Μηχανισμού είναι να στηριχθούν ιδιαίτερα εκείνες οι περιφέρειες που είναι οικονομικά εξαρτημένες από τον άνθρακα ή από άλλες δραστηριότητες με βαρύ οικολογικό αποτύπωμα και να προωθηθούν εναλλακτικές επενδύσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες που θα ενισχύσουν τους εργαζόμενους στις πληγείσες περιοχές.

Φτάνουν όμως αυτά; Μπορούμε να επαναπαυθούμε;

Σας απαντώ ξεκάθαρα OXI δεν φτάνουν και πρέπει να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα. Θα σας έλεγα όμως ότι τα βήματα πλέον δεν φτάνουν, χρειαζόμαστε άλματα!

Από την πλευρά μου ως νέος πολιτικός εστιάζω σε όλες μου τις επιτροπές στη βιώσιμη ανάπτυξη και χρηματοδότηση. Θεωρώ επιτακτική ανάγκη η βιώσιμη χρηματοδότηση να αποτελέσει οριζόντια πολιτική για όλες τις επιμέρους πολιτικές που συζητάμε.

Οι ευρωβουλευτές αλλά και όλοι οι υπεύθυνοι χάραξης και άσκησης της ευρωπαϊκής πολιτικής θα πρέπει να ενισχύσουμε τα δίκτυα ενημέρωσης προς τις επιχειρήσεις, τους νέους, τους φορείς του Δημοσίου, το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τις κυβερνήσεις καθότι αποτελούμε κοινωνοί των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών και πολιτικών. Η συμβολή, λοιπόν, η δική μας είναι να πείσουμε τους ανθρώπους που καλούνται να αλλάξουν τη ζωή τους να μη φοβούνται την αλλαγή αυτή. Και την ίδια στιγμή να αναζητήσουμε σε πρακτική βάση και όχι σε θεωρητικά σχήματα πως μπορούν να διοχετευτούν επωφελώς και επιτυχώς οι χρηματοδοτήσεις του νεοσύστατου Ταμείου της Δίκαιης Μετάβασης, οι ιδιωτικές επενδύσεις του InvestEU και οι δανειοδοτήσεις του δημόσιου τομέα με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Ειδικότερα σε ό, τι με αφορά το Δεκέμβριο πραγματοποίησα ημερίδα με θέμα Πράσινη Χρηματοδότηση και Μετασχηματισμός της Οικονομίας με την παρουσία και συμμετοχή ακαδημαϊκών, στελεχών επιχειρήσεων, στελεχών τραπεζών και της ΕΤΕπ και στελεχών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στόχος της ημερίδας ήταν η παρουσίαση των πολλαπλών ελκυστικών ευκαιριών που προσφέρει η πράσινη χρηματοδότηση για τις ελληνικές βιομηχανίες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους δημόσιους φορείς.

Θα στηρίξω και στο μέλλον κάθε προσπάθεια που θα έχει αντίστοιχη κατεύθυνση, αποσκοπώντας στην δημιουργία ενός θετικού οικονομικού και κοινωνικού αποτελέσματος με πράσινο πρόσημο στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Θα πρέπει στην πραγματικότητα το Ταμείο που δημιουργείται να είναι όχι μόνο δίκαιης μετάβασης αλλά και αποτελεσματικής μετάβασης.

Πολιτεύτηκα με μοναδικό όραμα η Ελλάδα και η Ευρώπη να μην είναι αμέτοχοι στη νέα πραγματικότητα αλλά πρωταγωνιστές και επιθυμώντας να συμβάλω τα μέγιστα για την αναβάθμιση της ζωής των συμπολιτών μου. Σε αυτό κατευθύνω κάθε πράξη και πρωτοβουλία μου και γι’ αυτό ζητώ την συνδρομή και την δραστηριοποίηση σας, στο μεγάλο αυτό εγχείρημα που ως Ελλάδα και ως Ευρώπη καλούμαστε να επιτύχουμε. 

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment