Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε,
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συντάκτες γι’ αυτή την πολύ περιεκτική έρευνα και τα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία αποτελούν σημαντική τροφή για σκέψη για τη δουλειά μας στον τομέα της φροντίδας. Θέλω δε να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί η φροντίδα είναι και πάλι στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επερχόμενη Στρατηγική. Κι είναι κάτι στο οποίο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει πρωτοσταστήσει, ζητώντας μια Ευρωπαϊκή Στρατηγική, με ισχυρή διάσταση φύλου, που ν’ ακολουθεί μια ολιστική και δια βίου προσέγγιση στη φροντίδα, με συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις, για τους επίσημους κι ανεπίσημους φροντιστές.

Η Στρατηγική αυτή θα πρέπει να προτείνει στόχους, στα πρότυπα των αντίστοιχων στόχων της Βαρκελώνης για τις υπηρεσίες φροντίδας παιδιών νηπιακής ηλικίας στην Ευρώπη. Αλλά και να δίνει έμφαση στις δυσανάλογα μεγάλες ευθύνες φροντίδας που αναλαμβάνουν οι γυναίκες και την ανάγκη ενίσχυσης της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας.

Επιβάλλεται επίσης να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην φροντίδα κατ’ οίκον και στην κοινότητα, αλλά και να φροντίσουμε ώστε η έννοια της διάστασης των προσωπικών επιλογών να διαπνέει τη Στρατηγική, πάντα με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός. Και φυσικά η υλοποίησή της θα πρέπει να εδράζεται σε επικαιροποιημένα δεδομένα καθώς και να διασφαλίζεται ο συντονισμός μεταξύ των υπαρχόντων πολιτικών, στρατηγικών και χρηματοδοτικών προγραμμάτων, με στόχο τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς της.

Προσωπικά θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στην περίπτωση των ανεπίσημων φροντιστών, και να υπογραμμίσω ότι ως κοινωνία θα πρέπει να αναγνωρίσουμε έμπρακτα την ανεκτίμητη συνεισφορά τους. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τους συντάκτες της μελέτης τί μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας τους. Αλλά και σχετικά με τη μακροχρόνια φροντίδα από επίσημους φροντιστές, όπως πολύ καθαρά αποτυπώνεται στην έρευνα, η δημογραφική γήρανση στην ΕΕ σημαίνει σημαντική αύξηση στον αριθμό των ατόμων που χρειάζονται παρόμοιες υπηρεσίες. Πώς λοιπόν θα βελτιώσουμε την ελκυστικότητα της εργασίας σ’ αυτό τον τομέα; Θερμές ευχαριστίες και πάλι γι’ αυτή τη μελέτη, και αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις απαντήσεις σας.

Σας ευχαριστώ

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment