Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε,

Ήθελα να συγχαρώ τους συντάκτες για την πολύ πλήρη και περιεκτική έρευνα.

Είναι πολύ σημαντικό ν’ αντλήσουμε συμπεράσματα απ’ αυτή σχετικά με τα βαθύτερα κοινωνικοοικονομικά αίτια, τα οποία εμποδίζουν την επιστροφή των εργαζόμενων γονέων στην εργασία τους μετά το πέρας της γονικής άδειας με ειδική έμφαση στις γυναίκες με χαμηλή εξειδίκευση, αυτοαπασχολούμενους αλλά και στις πολυμελείς και μονογονεϊκές οικογένειες.

Αξίζει δε να υπογραμμίσουμε την ανάγκη να διερευνήσουμε την εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης με ιδιαίτερο βάρος στις πολυμελείς οικογένειες και στους γονείς αναπήρων παιδιών.

Φυσικά, αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της πολιτικής θα πρέπει να είναι η πρόσβαση σε καλής ποιότητας και προσιτούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, η προώθηση ευέλικτων λύσεων στο χώρο εργασίας, η ύπαρξη χώρων θηλασμού αλλά κι η προσπάθεια αύξησης των ποσοστών των ανδρών οι οποίοι κάνουν χρήση της γονικής άδειας

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Οδηγία σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές κι ειδικά οι διατάξεις περί γονικής άδειας και δυνατότητα ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας, είναι σημαντικά δικαιώματα.

Είναι ανάγκη τα Κράτη Μέλη να την ενσωματώσουν έγκαιρα κι ανάλογα με τα αποτελέσματα της εφαρμογής της, να εξετάσουμε την ανάγκη να πάμε ακόμη παραπέρα και να εξασφαλίσουμε ακόμη καλύτερες ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους γονείς.

Tέλος, πρέπει να αναλύσουμε την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων από τα ταμεία συνοχής ώστε να συμβάλουν στην επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων.

Συνοψίζοντας, τονίζω ότι πρόκειται για μέτρα τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος της Ευρώπης, στην αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά και προνοώντας παράλληλα για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Σας ευχαριστώ

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment