Στην παρέμβαση που πραγματοποίησα στη συζήτηση του Young Member Network του EPP με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
κ. Ursula von der Leyen, έθεσα ένα ερώτημα που αφορά κάθε ενεργό ευρωπαίο πολίτη που ενδιαφέρεται για την εξέλιξη των νεότερων γενεών. Τα κονδύλια προϋπολογισμού που έχουν διατεθεί σε διάφορα προγράμματα χρηματοδότησης, καθώς και στο NextGenerationEU είναι σημαντικές κινήσεις, ωστόσο ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τον έλεγχο και την καθοδήγηση των εθνικών κυβερνήσεων για τη σωστή χρήση αυτών των κεφαλαίων είναι ζωτικής σημασίας. Οι νέοι είναι μεταξύ των ομάδων που επηρεάζονται δυσανάλογα από την πανδημία. Γεγονός που ήρθε να προστεθεί στη μακρά οικονομική ύφεση που επικρατεί σε ορισμένα κράτη μέλη.

Πώς σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ο εφοδιασμός των νέων με τις απαραίτητες δεξιότητες για το μέλλον, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών, της επιχειρηματικότητας ή άλλων εγκάρσιων δεξιοτήτων, θα αποτελέσει βασική προτεραιότητα των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης των κρατών μελών;

Η απάντηση που έλαβα από την κ. Ursula von der Leyen, αν και είχε θετικό πρόσημο, ήταν αρκετά γενική. Είμαι σίγουρος, όμως, πως στο άμεσο μέλλον η επιτροπή να υιοθετήσει πιο στιβαρή στάση. Διανύουμε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας και δεν μπορούμε να χάσουμε ακόμη άλλη μία γενιά από την ανεργία των νέων και την έλλειψη ευκαιριών εκπαίδευσης – κατάρτισης.

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment