Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε,
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Τα φθοριούχα αέρια χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρμογές από ιατρικές συσκευές έως αντλίες θερμότητας, ψύξη και συσκευές διανομής. Η μείωσή τους είναι καθοριστική καθώς είναι αρκετές χιλιάδες φορές ισχυρότερα από το διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Υποστηρίζοντας αυτήν την έκθεση, έχουμε επομένως την ευκαιρία να βοηθήσουμε τους κλιματικούς μας στόχους και να εξασφαλίσουμε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον.

Ωστόσο, δεν στηρίζουμε μόνο το περιβάλλον, αλλά στηρίζουμε και τη βιομηχανία και δίνουμε σαφή κατεύθυνση. Υποστηρίζουμε κορυφαίους κατασκευαστές της ΕΕ που είναι παγκόσμιοι πρωτοπόροι σε καθαρές εναλλακτικές λύσεις και δείχνουν την κατεύθυνση σε άλλους κατασκευαστές σε όλο τον κόσμο. Ως ΕΛΚ, υποστηρίζουμε τα θεμελιώδη στοιχεία του συμβιβασμένου κειμένου από το ENVI, καθώς είναι σημαντικό να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα για αυτήν την κατεύθυνση σε όλα τα τμήματα της βιομηχανίας και να παρέχουμε σταθερό έδαφος για όλες τις εταιρείες της ΕΕ, ιδιαίτερα τα ΜΜΕ.

Ωστόσο, για το ΕΛΚ ήταν σημαντικό να κατατεθούν πολύ συγκεκριμένες τροπολογίες, ορισμένες από κοινού με το Renew, για να διασφαλιστεί ότι και όσοι δεν έχουν προχωρήσει ακόμη σε καθαρές εναλλακτικές λύσεις, θα έχουν τον χρόνο να το κάνουν με ασφάλεια, λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες για την ασφάλεια, την ενεργειακή απόδοση και την ενεργειακή απόδοση και τους στόχους της ΕΕ REPower.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή του ENVI Bas Eickhout και τους υπόλοιπους εισηγητές για τη βοήθειά τους κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την εισηγήτρια της ITRE Sara Skydental για την πολύτιμη συνεισφορά της.

Τέλος, θα ήθελα να ζητήσω από όλους να ψηφίσετε υπέρ των προτεινόμενων τροπολογιών της ομάδας του ΕΛΚ και να υποστηρίξετε αυτήν την έκθεση στο σύνολό της.

 

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment