• Η επιτακτική ανάγκη ορθής εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ αναφορικά με τα δικαιώματα των αναπήρων από όλα τα κράτη μέλη από τα οποία έχει κυρωθεί
  • Η μεγάλη σημασία της συμπαραγωγής των πολιτικών για την αναπηρία με ανάπηρα άτομα που εκπροσωπούν οργανισμούς αναπήρω
  • Το αίτημα άρσης της στέρησης της δικαιοπρακτικής ικανότητας που υφίστανται τα άτομα με νοητικές βλάβες.

Ευχαριστώ πολύ τον Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου για την πρόσκληση συμμετοχής στο πάνελ ομιλητών της εκδήλωσης που διοργάνωσε με θέμα “Αναπηρία. Εμπόδια, προκλήσεις και πολιτικές στήριξης της απρόσκοπτης συμμετοχής των αναπήρων ατόμων στην ευρύτερη κοινωνική ζωή”

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment