Η έκθεση για την Ψυχική Υγεία, στην οποία ο Ευρωβουλευτής και Ψυχίατρος Στέλιος Κυμπουρόπουλος αποτελεί τον σκιώδη εισηγητή για την μεγαλύτερη πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, υπερψηφίστηκε στις 7 Νοεμβρίου 2023, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων.

Ο ευρωβουλευτής υποστηρίζει ότι η ψυχική υγεία είναι βασικό συστατικό της υγείας και ευεξίας, και όπως άλλες πτυχές της υγείας, μπορεί να επηρεαστεί από μια σειρά κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που πρέπει να αντιμετωπιστούν με ολοκληρωμένες στρατηγικές. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι ενώ οι κοινωνίες εξελίσσονται διαρκώς, παράλληλα αντιμετωπίζουν συχνές κρίσεις όπως η υγειονομική, η ανθρωπιστική, οι φυσικές καταστροφές, η κλιματική αλλαγή, οι γεωπολιτικές συγκρούσεις, διακρίσεις και η βία, οι οποίες έχουν ως συνέπεια την αύξηση των συμπτωμάτων άγχους και στρες.

Η Έκθεση του Κοινοβουλίου για την ψυχική υγεία επιδιώκει να δημιουργήσει θετικές αλλαγές στη ζωή εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ. Τοποθετεί την παράμετρο της ψυχικής υγείας στο επίκεντρο όλων των πολιτικών της ένωσης, επιδιώκει τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Έτους Ψυχικής Υγείας, και προτείνει την υιοθέτηση μιας ενιαίας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ψυχικής Υγείας.

Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος υποστηρίζει ότι «σε μία κρίσιμη χρονική στιγμή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την έκθεση αυτή, παρουσιάζει συγκεκριμένες λύσεις στις ανάγκες των ευρωπαίων πολιτών. Η έκθεση που υπερψηφίστηκε υπογραμμίζει τη σχέση μεταξύ ψυχικής και σωματικής υγείας, αντιμετωπίζει την ανάγκη για περισσότερη έρευνα και τονίζει ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Στοχεύει στη μείωση του στίγματος, στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και στην ανάγκη συμπερίληψης των ψηφιακών τεχνολογιών στον τομέα της ψυχικής υγείας».

 

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER