Όταν κάνουμε λόγο για ανάπτυξη της οικονομίας και μετεξέλιξης σε ένα επόμενο επίπεδο, δε μπορούμε να μη θέτουμε στο κέντρο του ενδιαφέροντος τη Νέα Επιχειρηματικότητα. Ενώ όμως σε Λονδίνο, Παρίσι και Βερολίνο πραγματοποιείται το μεγαλύτερο μέρος των συμφωνιών χρηματοδότησης (80%) για startups σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι νεοφυείς επιχειρήσεις από μικρές χώρες είναι, συγκριτικά, απομονωμένες από τα διεθνή τεχνολογικά και επενδυτικά οικοσυστήματα, με αποτέλεσμα τη μη χρηματοδότηση σημαντικών καινοτομιών και την αδυναμία προσέλκυσης πελατών. Οι τοπικές εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων διαθέτουν μικρότερα κεφάλαια και η χρηματοδότηση δεν είναι αποτελεσματική.

Είναι σαφές ότι υπάρχουν ισχυρές ομάδες με ταλέντο σε όλο το εύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μπορούν να φέρουν τεχνολογικά καινοτόμες ιδέες στην αγορά και είναι σημαντικό η επιχειρηματικότητά μας να χαίρει αποτελεσματικότερων διεθνών διασυνδέσεων.

Γι’ αυτό το λόγο έθεσα ερώτημα με αίτημα γραπτής απάντησης στην επιτροπή αναφορικά με το σχέδιο ενίσχυσης των startups μικρότερων χωρών, τις δράσεις στόχευσης στην καλύτερη συνεργασία μεταξύ των οικοσυστημάτων των startups και των πρακτικών βέλτιστης διασύνδεσης αυτών των ομάδων.

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment