Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000077/2020 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Σε Λονδίνο, Παρίσι και Βερολίνο πραγματοποιείται το μεγαλύτερο μέρος των συμφωνιών χρηματοδότησης (80%) για startups σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το 2019 οι νεοφυείς επιχειρήσεις με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο προσέλκυσαν επιχειρηματικά κεφάλαια VC (venture capitals) ύψους 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων (σε σύνολο 31,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο σύνολο της ΕΕ).

Από την άλλη, οι νεοφυείς επιχειρήσεις από μικρές χώρες είναι, συγκριτικά, απομονωμένες από τα διεθνή τεχνολογικά και επενδυτικά οικοσυστήματα, με αποτέλεσμα τη μη χρηματοδότηση σημαντικών καινοτομιών και την αδυναμία προσέλκυσης πελατών. Οι τοπικές εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων διαθέτουν μικρότερα κεφάλαια και η χρηματοδότηση δεν είναι αποτελεσματική.

Είναι σαφές ότι υπάρχουν ισχυρές ομάδες με ταλέντο σε όλο το εύρος της ΕΕ, που μπορούν να φέρουν τεχνολογικά καινοτόμες ιδέες στην αγορά και είναι σημαντικό η επιχειρηματικότητά μας να χαίρει αποτελεσματικότερων διεθνών διασυνδέσεων.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1.Πώς σχεδιάζει κατά τη νέα προγραμματική περίοδο να συμβάλλει στη διασύνδεση των οικοσυστημάτων των startups σε μικρότερες χώρες της ΕΕ;

2.Ποιες μελλοντικές δράσεις σκοπεύει να εφαρμόσει για την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των οικοσυστημάτων των startups σε ευρωπαϊκό επίπεδο;

3.Υπάρχει κάποιο ευρωπαϊκό πλαίσιο που συγκεντρώνει εργαλεία και καλές πρακτικές για τη βέλτιστη διεθνή/ευρωπαϊκή διασύνδεση αυτών των ομάδων που δεν αξιοποιείται επαρκώς από τους δυνητικούς ωφελούμενους;

 

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment