Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού

Το ξέσπασμα του Covid-19, εκτός από τους σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις σε κοινωνία και οικονομία, οι οποίες είναι πιο αισθητές σε εκείνους που υποφέρουν περισσότερο από την τρέχουσα πτώση της οικονομικής δραστηριότητας. Οι ανεξάρτητοι εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων σε πλατφόρμες, και οι μικρές επιχειρήσεις συγκαταλέγονται μεταξύ των κατηγοριών που πλήττονται περισσότερο. Η πρωτοβουλία επένδυσης Corona Response Investment και η κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και του ομίλου ΕΤΕπ αποδεικνύουν την ισχυρή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διασφαλίσει την ευημερία των πολιτών της ΕΕ και να περιορίσει το κοινωνικοοικονομικό κόστος του COVID-19.

O ιδιωτικός τομέας λαμβάνει μέτρα για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της πρωτόγνωρης κατάστασης, υποστηρίζοντας, στο μέτρο του δυνατού, τους ευάλωτους, αλλά δεν είναι σε θέση να αντισταθμίσει πλήρως τις απώλειες της οικονομικής αδράνειας που επιφέρουν οι παρατεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας.

Δεδομένης της ανάγκης να δημιουργηθεί ένα δίχτυ ασφαλείας για όλους τους Ευρωπαίους, πώς σχεδιάζει η Επιτροπή:

να διασφαλίσει τη συμπερίληψη όλων των τύπων εργαζομένων και επιχειρήσεων στις δέσμες οικονομικών μέτρων επείγουσας βοήθειας που σχεδιάζονται σε ολόκληρη την ΕΕ;

να εκσυγχρονίσει το κανονιστικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των κενών κοινωνικής προστασίας που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες, ιδίως σε περιόδους κρίσης;

να προασπίσει τη βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων;

 

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment