Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003020/2019 προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού

Στη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, η τέχνη επανεπιβεβαίωσε τον σημαίνοντα ρόλο στην ποιότητα ζωής μας. Η επιτυχία των περιοριστικών μέτρων και η διατήρηση της ψυχικής μας υγείας θα ήταν πολλαπλώς αμφίβολη χωρίς την τέχνη αλλά και την υποστήριξη των καλλιτεχνών στην επιτυχία των μέτρων. Καθώς οι προγραμματισμένες παραγωγές του προσεχούς διαστήματος μάλλον ακυρώνονται στα Κράτη-Μέλη, πλήθος καλλιτεχνών μένει ακάλυπτο.
Σύμφωνα με την Eurostat στην ΕΕ-28, το 2018 υπήρχαν 8,7 εκατομμύρια άνθρωποι εργαζόμενοι στον πολιτισμό αντιστοιχώντας στο 3,8% του συνόλου των απασχολούμενων.
Στην Ελλάδα 125.000 άτομα απασχολούνται στον πολιτισμό, όπου καταγράφεται υψηλό ποσοστό αυτο-απασχόλησης.
Σε όλη την ΕΕ, το 1/3 του πολιτιστικού εργατικού δυναμικού είναι αυτοαπασχολούμενοι.
Ο καλλιτεχνικός χώρος παρουσιάζει σαφώς χαμηλότερα ποσοστά πλήρους απασχόλησης από το σύνολο των εργαζομένων.

Ερωτάται η Επιτροπή

1) Λαμβάνοντας υπόψη ότι λίγες μόνο χώρες (Γαλλία, Βέλγιο και σύντομα Ισπανία), εφαρμόζουν σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής της ημερήσιας εργασίας των καλλιτεχνών, παρέχοντας πρόσβαση σε κοινωνικές εισφορές για τις υπόλοιπες, σχεδιάζει να υιοθετήσει ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σχέδιο για την ενίσχυση των Ευρωπαίων ηθοποιών, μουσικών, χορευτών που, και υπό κανονικές συνθήκες, εργάζονται σε καθεστώς ημι-απασχόλησης και αδήλωτης εργασίας;

2) Στοχεύοντας στην υποστήριξη των καλλιτεχνών, ανά κατηγορία, ώστε να επωφεληθούν από τη δημιουργική αξιοποίηση του χρόνου τους στη διάρκεια της κρίσης, υπάρχουν ευρωπαϊκά εργαλεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με χρηματοδοτικά εργαλεία των Κρατών-Μελών ή και με τον ιδιωτικό τομέα;

 

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment