Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης P-003079/2019 προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού

Την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019 ξέσπασε μεγάλη φωτιά στο Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων-ΚΥΠ της Μόριας, η οποία στοίχισε τη ζωή μιας γυναίκας από το Αφγανιστάν και πιθανόν του μωρού της. Η κατάσταση στα ακριτικά νησιά της Ελλάδας είναι τραγική και υπερβαίνει τις δυνατότητες των μικρών αυτών νησιών να διαχειριστούν τον τεράστιο αριθμό προσφύγων και μεταναστών που δέχονται καθημερινά. Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, μέχρι το τέλος Αυγούστου περίπου 24.000 πρόσφυγες και μετανάστες βρίσκονταν στα νησιά του Αιγαίου. Η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει άμεσα τις περιοχές που αποτελούν περιφέρειες πρώτης εισδοχής και έπειτα εκείνες που αποτελούν μέρη υποδοχής και ενσωμάτωσης.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1.Προτίθεται να χρηματοδοτήσει μέσω έκτακτης χρηματοδότησης τις Περιφερειακές και Τοπικές Αυτοδιοικήσεις, ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν τις τοπικές ισορροπίες λόγω των αυξημένων ροών;

2.Πότε προτίθεται να δημοσιεύσει έκθεση με τους δείκτες αποτελεσματικότητας της ενσωμάτωσης και απορροφητικότητας των δράσεων, όπως αναφέρονται στην Ετήσια Έκθεση για τη Μετανάστευση και το Άσυλο 2018 του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης;

3.Υπάρχει στρατηγική για την οικονομική στήριξη των Περιφερειών/Δήμων, μέσω της Πολιτικής Συνοχής 2021-2027, που αποτελούν μέρη πρώτης εισδοχής, και για τις περιοχές που αποτελούν μέρη υποδοχής και ενσωμάτωσης;

P-003079/2019
Απάντηση της κ. Johansson
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
27.2.2020

Η Επιτροπή στηρίζει τις ελληνικές αρχές όσον αφορά τη βελτίωση των συνθηκών στα νησιά, με την αύξηση της ικανότητας υποδοχής, την παροχή χρηματοδότησης για τη μεταφορά των επιλέξιμων αιτούντων άσυλο στην ηπειρωτική χώρα και για την επιστροφή, την επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου και τη μείωση των υφιστάμενων καθυστερημένων αιτήσεων ασύλου στα νησιά καθώς και για την προστασία των συνόρων. Από το 2015, η Επιτροπή παρέσχε χρηματοδότηση ύψους 2,2 δισ. EUR και επιχειρησιακή στήριξη στις αρχές επιτόπου.

Η Επιτροπή δεν διαπιστώνει καμία ειδική αναφορά σε εκθέσεις σχετικά με τους δείκτες, τα κέντρα πρώτης υποδοχής ή τα σχετικά μέτρα προστασίας στην ετήσια έκθεση για τη μετανάστευση του 2018, ούτε σε άλλα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης. Ωστόσο, η Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκπόνησε εκ των υστέρων αξιολόγηση σχετικά με τον εντοπισμό και την προστασία των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων στα κέντρα πρώτης υποδοχής, η οποία τίθεται υπόψη του κ. βουλευτή.

Οι κανονισμοί και οι κανόνες για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 δεν έχουν ακόμη εγκριθεί. Σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης θα στηρίξουν κυρίως τις επενδύσεις σε υποδομές, την πρόσβαση σε υπηρεσίες και παραγωγικές επενδύσεις σε ΜΜΕ. Οι επενδύσεις αυτές συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών. Οι συγκεκριμένες στρατηγικές και οι ανάγκες που πρέπει να συγχρηματοδοτούνται από τα εν λόγω ταμεία θα συζητηθούν μεταξύ των κρατών μελών και των υπηρεσιών της Επιτροπής. Θα πρέπει να διασφαλιστούν η συμπληρωματικότητα και οι συνέργειες μεταξύ όλων των ταμείων, μεταξύ άλλων με το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

 

 

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment