Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού

Οι ανάπηροι συνιστούν μια από τις ευπαθείς ομάδες απέναντι στον κορωναϊό.  Στα άρθρα 10 «Δικαίωμα στη ζωή», 11 «Καταστάσεις έκτακτων κινδύνων και ανθρωπιστικών καταστάσεων» και 25 «Υγεία» της UNCRPD, τα συμβαλλόμενα μέρη καλούνται να εφαρμόσουν μέτρα για την προστασία τους σε περιόδους κρίσεων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη δεν εξειδικεύονται για τους αναπήρους και δεν είναι σαφές πώς μπορεί να επιτυγχάνεται η ανεξάρτητη και αξιοπρεπής διαβίωση (μη επαφή ανθρώπων, ατομική ευθύνη για υγιεινή, κ.ά.), σε περιόδους κινδύνου για μόλυνση από τον ιό. Λίγες είναι οι προσβάσιμες πληροφορίες σε όλα τα κράτη μέλη σχετικά με τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθηθούν για τις ομάδες υψηλού κινδύνου. Παραδείγματα προς μίμηση είναι η Γαλλία (ευανάγνωστες πληροφορίες), Δανία (χρήση της νοηματικής γλώσσας) κ.ά.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Σκοπεύει να εκδώσει συστάσεις για την προάσπιση της υγείας των αναπήρων, όπως ορίζει η UNCRPD, στη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης;

2. Σκοπεύει να παράσχει ένα πλαίσιο κινήτρων στον ιδιωτικό τομέα και στην κοινωνία των πολιτών, ώστε να παρασχεθεί άμεση ενημέρωση στους ανάπηρους πολίτες της ΕΕ;

3. Εξετάζει άλλες λύσεις για γρήγορη ενημέρωση σε σχέση με ενιαίες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για την προστασία της υγείας των ευπαθών ομάδων στο μέλλον;

 

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment