Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Tomislav Sokol

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το 2019 σχετικά με τη χρήση της ειδικής συνεισφοράς για τα ορφανά φάρμακα, 169 από αυτά έχουν εγκριθεί στην ΕΕ από το 2000.

Είκοσι έτη μετά την έκδοση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 141/2000 (ο κανονισμός για τα ορφανά φάρμακα), παρατηρούμε ότι η νομοθεσία αυτή εκπληρώνει τον στόχο της να παρέχει κίνητρα για τη δαπανηρή έρευνα και ανάπτυξη ορφανών φαρμάκων. Μια ακόμη διαπίστωση της έκθεσης αυτής είναι ότι το 2019 εγκρίθηκαν μόνον πέντε νέα ορφανά φάρμακα. Επιπλέον, ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για τον χαρακτηρισμό ορφανών φαρμάκων παρέμεινε ίδιος με εκείνον του 2018. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αξιολογεί τη λειτουργία του κανονισμού για τα ορφανά φάρμακα:

1. Θεωρεί ότι αυτή η ανησυχητική τάση στα νέα ορφανά φάρμακα σχετίζεται με την παροχή κινήτρων για την εξεύρεση θεραπειών σπάνιων ασθενειών, που ήταν στη διάθεση των φορέων ανάπτυξης και των ερευνητών τα προηγούμενα έτη;

2. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ούτως ώστε να βοηθήσει τον φαρμακευτικό και βιοτεχνολογικό κλάδο της ΕΕ να παραμείνει καινοτόμος και να διατηρήσει την ηγετική του θέση σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως αναφέρεται στην επιστολή ανάθεσης καθηκόντων;

 

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment