Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000579/2020 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Biljana Borzan, Stelios Kympouropoulos, Tilly Metz, Katrin Langensiepen

Στο κεφάλαιο 2.1.4 της ανακοίνωσης για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αναφέρεται ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβούν σε ένα «κύμα ανακαινίσεων» δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων.

Σε ολόκληρη την ΕΕ, εκατομμύρια άτομα με μειωμένη κινητικότητα, όπως οι ηλικιωμένοι ή τα άτομα με αναπηρία, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση προσβάσιμης στέγης. Ένα άτομο με μειωμένη κινητικότητα, το οποίο ζει σε ένα πολυώροφο κτίριο χωρίς ανελκυστήρα, είναι πρακτικά φυλακισμένο μέσα στο σπίτι του.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί σημαντική ευκαιρία για αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της προσβασιμότητας ως πτυχή της κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας. Η προσβασιμότητα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την ανακαίνιση των κτιρίων ώστε να μην χρειάζεται να μετασκευαστούν σε μεταγενέστερο στάδιο, διασφαλίζοντας ότι οι κατασκευές θα είναι διαχρονικές και ολοκληρωμένες, ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη πόρων στο μέλλον.

1.Εξετάζει η Επιτροπή το ενδεχόμενο θέσπισης μιας γενικής υποχρέωσης σε επίπεδο ΕΕ για τις δημόσιες αρχές ή τον ιδιωτικό τομέα για την κάλυψη των απαιτήσεων προσβασιμότητας κατά την κατασκευή νέων κτιρίων ή κατά την ανακαίνιση υφιστάμενων υποδομών;

2.Τα έργα για τη βελτίωση της κινητικότητας και της πρόσβασης, όπως η εγκατάσταση ανελκυστήρων, θα είναι επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση και στήριξη στο πλαίσιο της κατασκευής ή ανακαίνισης των κτιρίων;

 

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment