Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002538/2019 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Οι πυρκαγιές συντελούν στην κλιματική αλλαγή και επιδεινώνουν το περιβαλλοντικό και το οικονομικό περιβάλλον.

Αρκετές πυρκαγιές έχουν προκαλέσει σημαντικές ανθρώπινες απώλειες, πέραν των υλικών καταστροφών, ενώ ορόσημο αποτελεί η τραγωδία της πυρκαγιάς του Ιουλίου του 2018 στο Μάτι Αττικής, όπου χάθηκαν 102 συνάνθρωποί μας.

Κρίνοντας ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της πρόληψης των πυρκαγιών και της πυροπροστασίας, ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1.Ποιο είναι το ύψος των πιστώσεων που διατίθενται στη χώρα μου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής για δράσεις που σχετίζονται με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και την πυροπροστασία, και ποιο ποσοστό αυτής της χρηματοδότησης έχει απορροφήσει η Ελλάδα στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο;

2.Γιατί υπάρχει μηδενική απορρόφηση του σχετικού μέτρου στήριξης για την πρόληψη ζημιών στα δάση από πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, ύψους 226 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο στηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης;

 

 

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment