Ερώτηση σχετικά με τις ενέργειες της Κομισιόν για το εισαγόμενο νοθευμένο μέλι κατέθεσε ο  Ευρωβουλευτής Στέλιος Κυμπουρόπουλος. H πρωτοβουλία έτυχε ευρείας υποστήριξης και φέρει τις υπογραφές άλλων τριάντα Ευρωβουλευτών από τέσσερις πολιτικές Ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου.

Η ερώτηση ρίχνει φως σ’ ένα ολοένα κι οξυνόμενο πρόβλημα δεδομένου ότι, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, 46% των δειγμάτων εισαγόμενου μελιού φαίνεται να είναι νοθευμένο, μέσω της προσθήκης σιροπιών ζάχαρης, πρόσθετων και χρωστικών, με στόχο τη μείωση της τιμής καθώς και μέσω της κάλυψης της πραγματικής γεωγραφικής προέλευσης του μελιού.

Ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ τονίζει χαρακτηριστικά: «Αυτό συνιστά πρακτική αθέμιτου ανταγωνισμού, η οποία θέτει σε κίνδυνο το μελισσοκομικό τομέα, ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής γεωργίας, κι o οποίος διαδραματίζει καίριο ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών δημιουργώντας θέσεις εργασίας και παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες στο οικοσύστημα.»

Και καταλήγει ερωτώντας εάν η Κομισιόν προτίθεται να προτείνει την υποχρεωτική αναγραφή ακριβούς ένδειξης της χώρας ή χωρών προέλευσης και των ποσοστών των αναλογιών που έχουν χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή του τελικού προϊόντος καθώς και πώς σκοπεύει να ενισχύσει τους ελέγχους ιχνηλασιμότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στο εισαγόμενο μέλι.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το νοθευμένο μέλι

Σύμφωνα με τα πορίσματα της συντονισμένης δράσης της ΕΕ[2], το 46% των δειγμάτων εισαγόμενου μελιού φαίνεται να είναι νοθευμένο και να μην είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/110/ΕΚ για το μέλι.

Η νοθεία φαίνεται να γίνεται μέσω της προσθήκης σιροπιών ζάχαρης, πρόσθετων και χρωστικών, με στόχο τη μείωση της τιμής καθώς και μέσω της κάλυψης της πραγματικής γεωγραφικής προέλευσης του μελιού με την πλαστογράφηση πληροφοριών ιχνηλασιμότητας.

Αυτό συνιστά πρακτική αθέμιτου ανταγωνισμού θέτοντας σε κίνδυνο το μελισσοκομικό τομέα, αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής γεωργίας, κι o οποίος διαδραματίζει καίριο ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών δημιουργώντας θέσεις εργασίας και παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες στο οικοσύστημα.

Δεδομένης της αναθεώρησης της Οδηγίας του 2011:

1.     Προτίθεται η Επιτροπή  να προχωρήσει σε περαιτέρω αυστηροποίηση των απαιτήσεων επισήμανσης, συμπεριλαμβανομένης και της ακριβούς ένδειξης της χώρας ή των χωρών προέλευσης των μελιών που χρησιμοποιούνται για τα τελικά προϊόντα, αλλά και την αναγραφή των ποσοστών των αναλογιών που έχουν χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή του τελικού προϊόντος;

2.     Πώς σκοπεύει να ενισχύσει τους ελέγχους ιχνηλασιμότητας, με έμφαση στο εισαγόμενο μέλι, όσο και την ενημέρωση του καταλόγου των εργαστηριακών μεθόδων ανίχνευσης της απάτης;

[2] EU Coordinated action to deter certain fraudulent practices in the honey sector.

 

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment