Το κατεπείγον ερώτημα με αίτημα γραπτής απάντησης που έθεσα προς την Επιτροπή, σε συνεργασία με τη Biljana Borzan, τη Tilly Metz και τη Katrin Langensiepen στις 31 Ιανουαρίου, αφορά μία από τις βασικές αρχές της Ανεξάρτητης Διαβίωσης: την ελεύθερη κινητικότητα και προσβασιμότητα.
Εκατομμύρια ανάπηροι πολίτες ή πολίτες με μειωμένη κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δυσκολεύονται να βρουν προσβάσιμη στέγη λόγω έλλειψης θεμελιωδών παροχών, όπως ο ανελκυστήρας και οι ράμπες.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, από την άλλη, υποχρεώνει τα κράτη- μέλη να προβούν σε ανακαινίσεις ιδιωτικών και δημόσιων κτιρίων ώστε να τηρούνται τα πράσινα κριτήρια που ορίζει. Είναι μια καλή ευκαιρία στα κριτήρια αυτά να ενταχθεί και η προσβασιμότητα, ως πτυχή της κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας. Επιβάλλεται η θέσπιση μιας γενικής υποχρέωση προς τις δημόσιες αρχές και τον ιδιωτικό τομέα για την κάλυψη των απαιτήσεων προσβασιμότητας κατά την κατασκευή νέων κτιρίων ή κατά την ανακαίνιση υφιστάμενων υποδομών.
Και φυσικά, είναι υποχρέωσή της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα έργα για τη βελτίωση της κινητικότητας και της πρόσβασης, όπως η εγκατάσταση ανελκυστήρων, να καταστούν επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση και στήριξη στο πλαίσιο της κατασκευής ή ανακαίνισης των κτιρίων!

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment