Με καθολική έγκριση από την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής, ορίστηκα πριν λίγες ώρες Συντονιστής της νέας Ειδικής Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για την πανδημία της COVID-19.

Η Επιτροπή αναμένεται να εκδώσει συστάσεις και συμπεράσματα, βάσει των οποίων τα συστήματα υγείας θα μπορέσουν να καταστούν πιο ανθεκτικά κι έτοιμα ν’ αντιμετωπίσουν μελλοντικές κρίσεις.Η μεγάλη αυτή τιμή ισοδυναμεί με ψήφο εμπιστοσύνης στις προσπάθειές μου στον τομέα της υγείας και ταυτόχρονα με την σημαντική ευθύνη της συνέχισης οικοδόμησης μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας.

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment