Ως σκιώδης εισηγητής για το ΕΛΚ για την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Νησιά και πολιτική συνοχής: τρέχουσα κατάσταση και μελλοντικές προκλήσεις» μίλησα εχθές στο συνέδριο με θέμα «Cohesion our Fundamental Value – a contribution from Europe’s Islands to the Conference on the Future of Europe».

Όντας σε συνεχή επαφή με τους φορείς των ελληνικών νησιών, προκειμένου να καταθέσω προτάσεις που θα λειτουργήσουν ουσιωδώς προς την ενίσχυση του εποικισμού των νησιών, τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογράμμισα πως 

👉Πρέπει να δώσουμε κίνητρα και στήριξη στις τοπικές οικονομίες, γεφυρώνοντας οποιαδήποτε αστοχία προκύπτει λόγω της γεωγραφικής τους θέσης.

👉Πρέπει να προχωρήσουμε σε ενίσχυση της τηλεϊατρικής και της αποτελεσματικής ψηφιακής μετάβασης.

👉Πρέπει να προχωρήσουμε σε επίλυση των δομικών προβλημάτων που προκύπτουν από τη νησιωτικότητα, όπως η μεταφορές, η ενεργειακή αυτονομία και η διασύνδεση. 

👉Πρέπει να αποφύγουμε τη μονοθεματική ανάπτυξη  του τουρισμού και να ενισχύσουμε τον πρωτογενή τομέα τους.

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment