Γραπτή ερώτηση στην Κομισιόν σχετικά με τη μετάβαση από τη φροντίδα του ιδρύματος στην κατ’ οίκον φροντίδα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στην κοινότητα, κατέθεσε ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος.

Πληθώρα κειμένων των Ευρωπαϊκών Οργάνων αναφέρονται στο δικαίωμα κάθε ανθρώπου σε καλής ποιότητας υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας και ιδίως υπηρεσίες κατ’ οίκον υποστήριξης και υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας. Παρόλαυτα, η πρόοδος, πανευρωπαϊκά, υπολείπεται των προσδοκιών με τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη φροντίδα ν’ αναφέρει ότι «λείπουν προσεγγίσεις που είναι ανθρωποκεντρικές κι ευνοϊκές για ανεξάρτητη διαβίωση».

Προς αυτή την κατεύθυνση, ερωτά την Κομισιόν εάν σκοπεύει να συμβάλει στην παρακολούθηση της προόδου αλλά και την επίτευξη αυτών των στόχων καθώς κι εάν προτίθεται να δημιουργήσει taskforce για την αποϊδρυματοποίηση και τον έλεγχο των δομών φροντίδας.

O ευρωβουλευτής της ΝΔ καταλήγει λέγοντας: «Οι πρόσφατες καταγγελίες οφείλουν να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, στις οποίες κι έχω πλήρη εμπιστοσύνη. Ωστόσο, καθιστούν ακόμη πιο αδήριτη την ανάγκη να δουλέψουμε εντατικά προς την κατεύθυνση της αλλαγής του μοντέλου φροντίδας και της μετάβασης σ’ υπηρεσίες κατ’ οίκον υποστήριξης κι υπηρεσίες σ’ επίπεδο κοινότητας.»

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Τίτλος ερώτησης: Επίτευξη μετάβασης από τη φροντίδα του ιδρύματος στην κατ’ οίκον φροντίδα και τις υπηρεσίες που βασίζονται στην κοινότητα

Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων αναφέρεται στο <<δικαίωμα κάθε ανθρώπου σε οικονομικά προσιτές, καλής ποιότητας υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας, και ιδίως υπηρεσίες κατ’ οίκον περίθαλψης και υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας.>>

Επιπλέον, σύμφωνα με τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη φροντίδα «λείπουν προσεγγίσεις που είναι ανθρωποκεντρικές και ευνοϊκές για ανεξάρτητη διαβίωση». Προσθέτει δε, ότι «η προσωποκεντρικότητα συνεπάγεται την προσφορά μιας επιλογής υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες των ανθρώπων και τη βελτίωση της μετάβασης από τη φροντίδα του ιδρύματος στην κατ’ οίκον φροντίδα και τις υπηρεσίες που βασίζονται στην κοινότητα».

Υπό το φως των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Πώς σκοπεύει να συμβάλει α) στην παρακολούθηση της προόδου αλλά και την επίτευξη αυτών των στόχων και β) αν και κατά πόσο προτίθεται να δημιουργήσει task force για την αποϊδρυματοποίηση και τον έλεγχο των δομών φροντίδας;

2. Δεδομένου του γεγονότος ότι τα δεδομένα που έχουμε σχετικά με τις αντιλήψεις των Ευρωπαίων πολιτών για την υγεία και μακροχρόνια περίθαλψη στην ΕΕ δεν είναι επικαιροποιημένα, προτίθεται να ερευνήσει άλλες μεθόδους κοινωνικής έρευνας που δεν περιλαμβάνουν μικρού, μεσαίου ή μεγάλου τύπου ιδρύματος;

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment