Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για την έγκριση της Έκθεσης σχετικά με το νέο πλαίσιο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία, που πραγματοποιήθηκε πριν λίγο από την Επιτροπή Απασχόλησης.

  • Στην Έκθεση, που έλαβε 43 ψήφους υπέρ: 
  • Τονίζουμε την ανάγκη ενισχυμένης προστασίας των εργαζομένων σε επιβλαβείς ουσίες και στο εργασιακό stress.
  • Καλούμε την Επιτροπή να δράσει ακόμη πιο φιλόδοξα για την καταπολέμηση του καρκίνου που σχετίζεται με την εργασία.
  • Καλούμε την Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη να αναπτύξουν στρατηγικές για την προσαρμογή του χώρου εργασίας για τους ανάπηρους εργαζόμενους, την  αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι με χρόνιες ασθένειες.Υπογραμμίζουμε τις αυξημένες προκλήσεις για την επαγγελματική υγεία και ευημερία που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες εργαζόμενες, ιδίως στους τομείς της υγείας και της περίθαλψης

Written by : Stelios Kympouropoulos

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Leave A Comment